www.sag.sk>color
Nastavenie farby popredia a pozadia.

	COLOR [farba]

Farba sa zadáva dvoma hexadecimálnymi číslicami.
Prvá určuje farbu pozadia a druhá farbu popredia.
Každá číslica môže mať tieto hodnoty:

	0 = čierna		8 = šedá
	1 = modrá		9 = svetlomodrá
	2 = zelená		A = svetlozelená
	3 = modrozelená		B = svetlá modrozelená
	4 = červená		C = svetločervená
	5 = fialová		D = svetlofialová
	6 = žltá		E = svetložltá
	7 = biela		F = žiarivobiela

Ak nie je zadaná žiadna farba, obnoví sa prvotné nastavenie farieb
a vypíše sa tento text.

Príklad: COLOR 01 znamená modré písmo na čiernom pozadí
www.sag.sk>